تعریف محیط زیست
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧ 

 به محیط اطراف که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با ما در ارتباط میباشد محیط زیست گفته می شود و شامل سه بخش محیط زیست طبیعی ،محیط زیست اجتماعی و محیط زیست انسان ساخت می باشد .

 

-          محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار وبی جان می باشد .

-          محیط زیست اجتماعی : محیطی است که در آن زندگی می کنیم .

-          محیط زیست انسان ساخت : محیطی که با توجه به نیاز های انسان بدست انسان ساخته شده است . مثل زمینهای کشاورزی .

http://fedrasion.blogfa.com/ مقاله اصلی در این سایت میباشد .


کلمات کلیدی: محیط زیست